socratesXreflect_alt

Sözleşmeler

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Abonelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Socrates Dergi ve Dijital Yayıncılık Sanayi A.Ş. (bundan sonra “Socrates” olarak anılacaktır) ile ………….. adresinden, basılı dergi yayınından ve/veya mobil cihaz uygulamalarından Socrates'in sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz yazılı içerik ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Basılı ve/veya Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ABONE” olarak anılacaktır) arasında ABONE'nin elektronik ortamda bulunan “Abonelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Socrates kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2.ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

ABONE, 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme'nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3.SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER

ABONE, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu'nda özellikleri belirtilen Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'ni satın almıştır. Satın alınan Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'nin özellikleri ve kullanım koşulları ………….. adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile Socrates, ………….. adresinde, basılı dergi yayınında ve/veya mobil cihaz, Socrates'in sunduğu ve Socrates'in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ABONE'ye sunmayı; ABONE de Socrates kullanım şartlarını kabul ederek ürün/hizmet bedelini zamanında Socrates'e ödemeyi taahhüt eder.

ABONE, işbu Sözleşme ve Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu'nda özellikleri belirtilen Basılı dergi yayını dışında kalan Dijital İçerik Hizmetleri'nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri'nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme'nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ABONELİK İŞLEMLERİ

a. ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği parolaya sahip olacaktır. ABONE, parolasını dilediği zaman değiştirebilir. Parola seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ABONE'ye aittir.

b. ABONE, kullanıcı oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Socrates'e bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Socrates'in bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ABONE'nin bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ABONE'nin sorumluluğundadır.

c. ABONE, Sözleşme konusu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'ni belirlediği kullanıcı adı ve parolanın girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya parolanın hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasındanSocrates'in sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

d. ABONE, parola ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, parolayı ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, parolanın yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal HBR Türkiye'ye haber vereceğini, parola ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan Socrates'in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE BEDELİ

6.1.Ürün Açıklaması:

Miktar:

Birim Fiyat:

(KDV Dahil) Tutar:

6.2. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli …………………… web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, ön bilgilendirme formunda ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

6.3. Ürünün indirimsiz ve taahhüt verilmeden satın alınması halinde aylık birim fiyatı Dijital Abonelik için (Dijital Dergi+Web Sitesi) … TL'dir. Dergi Aboneliği (Basılı+Dijital Dergi) için … TL şeklinde olmaktadır.

7. ÜRÜN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1. Dergi Aboneliğinde, Basılı dergi Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Teslim masrafları KDV dahil … TL'dir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden SATICI sorumlu değildir.

7.2. Sözleşmenin geçerlilik süresi ALICI'nın seçtiği tarife kapsamında, …. Tarihinde sona erecektir.

7.3. Dijital dergi aboneliğine ilişkin üyelik işleminden sonra hizmetten yararlanılamaya başlanılabilmesi için …… Bunun yanında dijital ürünün kullanımına ilişkin başkaca sorularınız var ise … sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

7.4. Ürünün teslimi yahut dijital ortamda erişimine imkan verildiği anda faturası hazırlanarak,

8. TARİFE VE ÜYELİĞE İLİŞKİN BİLGİLER

Tarafımızca sunulan hizmet kapsamında;

8.1. Abonelik hem dijital aboneliği hem de dergi aboneliğini içerir. Dijital abonelik için her yeni sayının e-dergi versiyonuna ve bugüne kadar çıkan tüm Socrates Dergi arşivine erişim hakkı, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan hızlıca erişim hakkı tanınmaktadır. İşbu sözleşmenin kurulduğu tarih itibariyle Dijital Abonelik ücreti birim fiyatı …TL'dir.

8.2. Socrates her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9. ABONE'NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

9.1. Ürünün ABONE'ye tesliminden sonra ABONE'ye ait kredi kartının ABONE'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Socrates'e ödememesi halinde, ABONE kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü veyahut bedelini 3 (üç) gün içinde Socrates'e göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ABONE'ye aittir. Aksi halde SOCRATES'in sözleşme ile yüklendiği edimleri ifa mecburiyeti ortadan kalkacaktır.

9.2. Dijital aboneliklerde ise, ilgili ödemenin alınamadığının tespit edilmesinden sonra … gün sonra dijital platform kullanıcıya kapatılır.

9.3. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ABONE, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ABONE arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ABONE ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ABONE arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ABONE, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

9.4. ABONE'nın abonelik sözleşmesi bedelini ödememesi veyahut kendisine bağlı olan bir sebepten dolayı kredi kartı ile ödeme yaparak verdiği siparişi cayma hakkını kullanarak veya işbu sözleşmede belirtilen başka herhangi bir sebeple iptal etmesi halinde, ABONE, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ABONE hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ABONE'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ABONE, olası gecikmeler için SOCRATES'i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. SOCRATES'İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

10.1. Socrates, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

10.2. Sözleşme konusu ürün, ABONE'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Socrates sorumlu tutulamaz.

10.3. Socrates ürünün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ABONE'ye bildirir. Socrates'in sözleşmenin ifasının imkansızlaştığını düşünmesine sebep olacak mücbir sebepler şu şekildedir;

10.4. Socrates'in çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, yangın gibi afetler, harp, hükümet tarafından alınmış kararlar da dahil olmak üzere Socrates'in kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen tüm haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Socrates yükümlülüklerini ifa etmemekten ya da kısmen ifa etmekten ötürü sorumlu tutulamaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda Socrates'in belirleyeceği mecralar üzerinden bildirilir. Mücbir sebebin ve/veya etkilerinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde, Socrates tazminat ödemeksizin ve kendi takdirinde olmak üzere ABONE'ye mücbir sebep nedeni ile abonelikten faydalanamadığı aylara ilişkin bedelleri iade etmek sureti ile Sözleşmeyi feshedebilir veya üyelik bitiş tarihini mücbir sebep süresi kadar öteleyebilir. Mücbir sebep halinin sona ermesi durumunda, Sözleşme feshedilmemişse mücbir sebeplerin etkilerine göre, sözleşmeye hangi şartlarla devam edileceğine Socrates karar verir.

10.5. Aksi kararlaştırılmadıkça fatura dönemi bir aydır. Socrates ifanın gerçekleştirilmiş olduğu tarihe kadar olan doğan hizmet bedelinin, daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırmayı bir sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir. Ancak her halükârda Sözleşmeye konu mal veya hizmetin faturalandırma dönemi değiştirilerek ücretlendirmeye esas birim fiyat arttırılamaz.

10.6. Socrates işbu sözleşmeyi, tarafınızca belirlenen e-posta adresine göndermekle teslim etmiş sayılır. Sözleşmenin gönderileceği adresin doğruluk ve kullanımına ilişkin sorumluluk ABONE'ye aittir.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

11.1. ABONE'nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı Socrates'in oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Bunun yanında, ABONE'nın ödemede temerrüde düşmesi halinde Socrates ifa yükümlülüğünü, ödemenin gerçekleştiği tarihe kadar geciktirebilir. Herhalde bu gecikme, ödemenin Socrates'e ulaşmasından itibaren en çok 7 (yedi) iş gününe kadar uzayabilir.

12. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

a. ABONE, işbu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'ni satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, ………………….. isimli internet sitesinde belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

b. ABONE, Socrates'in sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri'nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin ABONE'ye devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

c. Socrates, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 1 (bir) saat ve 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. ABONE, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Socrates'den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

d. Socrates'in sunduğu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ABONE, kargo firmasından kaynaklanan aksaklıklar, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesintiden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlarda Socrates'in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

e. Socrates, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

f. Socrates, Basılı içerik hizmetlerini sunduğu derginin tasarımını, adını, içeriğini ve yayın periyodunu her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

g. ABONE, Socrates'in teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde ABONE, işbu Sözleşme'yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. Socrates, Sözleşme'de meydana gelecek değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde, Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

h. ABONE, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için mobil cihazı ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan cihaz ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Socrates'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Socrates'den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a. Socrates, ABONE'ye daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ………………internet adresi üzerinden adı, soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi, doğum tarihi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

b. Socrates kişisel veri sahibi olan ABONE'yi aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ABONE, Ön Bilgilendirme Formu'nu, işbu sözleşmeyi, Socrates'in internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve Socrates'in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)'ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ABONE, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

c. ABONE, abonelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

d. Socrates; ABONE‘nin aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Socrates , işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. Socrates, ABONE'nin kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. Socrates, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

e. Socrates, ABONE bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ABONE verilerinin aktarımı hususunda Socrates Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ABONE'nin kişisel verileri işbu Sözleşme'nin amacı dışında işlenemez. HBR Türkiye, ABONE'nin kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK'da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

f. Socrates, KVKK'nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

g. ABONE'nin, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ABONE Socrates ile ……………..adresinden irtibata geçerek; KVKK'dan doğan haklarını talep edebilir. Socrates, ABONE'ye makul süre içerisinde cevap verecektir.

h. ABONE'nin çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.hbrturkiye.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası'na uygun şekilde ABONE'nin cihazına yerleştirilir.

i. Socrates, ABONE tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ABONE talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Socrates'e göndermelidir. Talebin Socrates, tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ABONE cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulunabilir.

14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

Socrates tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti abonelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ABONE hiçbir nam altında Socrates'den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

ABONE, Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve/veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. Socrates tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Socrates'in zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ABONE tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

ABONE, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Socrates'e yazılı bildirimde bulunmak suretiyle aboneliğini sonlandırabilir.

ABONE'nin aboneliğini sonlandırma talebine istinaden, ödenen abonelik ücreti temel alınarak her bir sayının/günün birim fiyatı hesaplanır. O ana kadar teslim alınan sayıların ve/veya dijital içerik hizmetinin toplam tutarı ödenen tutardan düşülerek kalan tutar ABONE'ye iade edilir.

Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde, süreli yayın aboneliklerinden (Basılı Dergi Yayını) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde cayılabilir. ABONE'nin cayma talebinin yerine getirilme süresi haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda ise üç aydır.

ABONE, tek taraflı olarak aboneliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ABONE'nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler HBR Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

15. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme'nin ABONE tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı ABONE'nin hizmet bedeli faturasına yansıtılarak ABONE'den tahsil edilecektir.

16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ABONE, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun'un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

17. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.